Leśkiewicz Patrycja

Kandydat na posła RP

okręg 11, miejsce nr 9

O mnie

Patrycja Leśkiewicz (30 lat), adwokat, mieszkanka Łęczycy, prowadzę indywidualną kancelarię adwokacką w Łodzi oraz jej filię z Łęczycy, jestem absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, aplikację adwokacką odbywałam w Izbie Adwokackiej w Łodzi.

Działalność społeczną rozpoczęłam jeszcze w czasach licealnych, kiedy współpracowałam z samorządem miejskim w Łęczycy działając na rzecz zwiększenia udziału młodzieży w życiu społeczności lokalnej, tworząc jedną w pierwszych wówczas w województwie młodzieżowych rad miejskich, w okresie studiów byłam aktywnym członkiem lewicowych organizacji młodzieżowych tj. jak: SMLD oraz SML, gdzie uczestniczyłam m.in. w projektach związanych z popularyzacja wiedzy o Unii Europejskiej przed referendum akcesyjnym.

Interesuje mnie tematyka związana z szeroko pojętym wymiarem sprawiedliwości, w szczególności zaś w zakresie rozwiązań mających zapewnić obywatelom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej dostęp do profesjonalnej pomocy prawnej świadczonej przez adwokatów i radców prawnych, której koszt będzie pokrywany przez Państwo oraz problematyka związana z poszanowaniem praw człowieka w toczących się postępowaniach karnych, w szczególności w odniesieniu do stosowania tymczasowego aresztowania oraz tzw. metod kontroli operacyjnej.